Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 2, obowiązujące od 20 grudnia 2010 r.

Nazwa pełna

ZWIĄZEK RYBAKÓW POLSKICH

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000230069

NIP

8393057023

REGON

220583072

Data rejestracji

8 marca 2005 r.

Adres siedziby

Norwida 13, Ustka/osiedle Przewłoka, 76-270 Ustka, Polska

Cel działania

Reprezentowanie interesów Polskich rybaków morskich, - informowanie Polskiej administracji morskiej o wszystkich problemach uprawiania rybołówstwa morskiego i nieprawidłowościach mających miejsce w tej dziedzinie gospodarki, - pomoc prawną w przypadkach naruszenia interesów państwa Polskiego w Polskiej strefie ekonomicznej na bałtyku, - poszukiwanie i wskazywanie rzeczywiście skutecznych i nowoczesnych metod ochrony zasobów rybnych morza bałtyckiego, - współtworzenie podstaw do faktycznego rozwoju Polskiego rybołówstwa morskiego, - wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych oraz prawnych, które podejmą podobne działania.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentacji związku oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony prezes lub członek zarządu bądź dwóch członków zarządu łącznie.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY