Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 2, obowiązujące od 13 marca 2008 r.

Nazwa pełna

KÓŁKO ROLNICZE W FAŁKOWIE

Forma prawna

KÓŁKO ROLNICZE

KRS

0000228949

REGON

291185011

Data rejestracji

16 marca 2005 r.

Adres siedziby

Pląskowicka 38, 26-250 Fałków, Polska

Cel działania

Celem kółka rolniczego jest: 1. Ochrona własności i prawa dziedziczenia indywidualnych gospodarstw rolnych. 2. Równoprawne traktowanie zawodu rolnika z innymi grupami zawodowymi. 3. Obrona praw i interesów zawodowych, materialnych, socjalnych i kulturalnych rolników indywidualnych oraz ich rodzin. 4. Rozwój indywidualnych gospodarstw rolnych i wzrost ich produktywności. 5. Zapewnienie opłacalności produkcji rolnej i należytego wyposażenia rolnictwa w środki produkcji. 6. Poprawa materialnych, socjalnych i oświatowo-kulturalnych warunków pracy i życia ludności rolniczej.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli, także w sprawach majątkowych, w imieniu kółka rolniczego podpisują dwaj członkowie zarządu, w tym prezes lub vice prezes.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR KÓŁEK ROLNICZYCH, ROLNICZYCH ZRZESZEŃ BRANŻOWYCH, ZWIĄZKÓW ROLNIKÓW, KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH ORAZ ZWIĄZKÓW ROLNICZYCH ZRZESZEŃ BRANŻOWYCH A 250 SĄD REJONOWY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM WYDZIAŁ GOSPODARCZY