Nazwa pełna

GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA, ODDZIAŁ W POLSCE

Forma prawna

ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY

KRS

0000228597

NIP

1070001554

REGON

140042205

Data rejestracji

15 lutego 2005 r.

Data ostatniej zmiany

18 stycznia 2019 r.

Adres siedziby

Inflancka 4C / Bud.d, 00-189 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu I wyposażenia

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność rachunkowo-księgowa; Doradztwo podatkowe

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

 • Badanie rynku I opinii publicznej

 • Działalność holdingów finansowych

 • Naprawa I konserwacja maszyn

 • Naprawa I konserwacja urządzeń elektrycznych

 • Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn I urządzeń

 • Pozostałe badania I analizy techniczne

Przedsiębiorstwo zagraniczne

Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego

Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego

kraj STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI, woj. STAN OHIO, powiat ---, gmina ---, miejsc. CINCINNATI ul. ROSA PARKS STREET, nr 191, lok. ---, kod 45202, poczta OHIO

Prawo państwa właściwego

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI PÓŁNOCNEJ, STAN DELAWARE

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Reprezentacja jednoosobowa

 • Dyrektor

 • Dyrektor

 • Wice-Prezes Zarządu

 • Prezes Zarządu

Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2005