Nazwa pełna

POLSKIE TOWARZYSTWO DORADZTWA EKONOMICZNO-FINANSOWEGO I INWESTYCYJNEGO "EFI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000227864

NIP

6760075283

REGON

350568063

Data rejestracji

4 lutego 2005 r.

Data ostatniej zmiany

9 lutego 2017 r.

Adres siedziby

Krakowska 41, 30-066 Kraków, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

155 tys. zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali I chemikaliów przemysłowych

 • Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

 • Pozostałe formy udzielania kredytów

 • Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Zagospodarowanie I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Wynajem nieruchomości na własny rachunek

 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

 • Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie

 • Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego

 • Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała

 • Przetwarzanie danych

 • Działalność związana z bazami danych

 • Konserwacja I naprawa maszyn biurowych, księgujących I sprzętu komputerowego

 • Działalność związana z informatyką, pozostała

 • Działalność rachunkowo-księgowa

 • Badanie rynku I opinii publicznej

 • Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

 • Działalność związana z rekrutacją I udostępnianiem pracowników

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń I podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
 • Od 4 lutego 2005 r.

  775 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 77.500 PLN

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 1 września 2005 r.

  775 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 77.500 PLN

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2005