Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 19 lipca 2021 r.

Nazwa pełna

"OŚ POROZUMIENIA"

KRS

0000227502

NIP

4290083828

REGON

389473211

Adres siedziby

E.orzeszkowej 2 / 6, 69-200 Sulęcin, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

31 stycznia 2005 r.

Rozwiązanie

Okoliczności

Rozwiązanie

Postanowienie sądu rejonowego w zielonej górze,sygn. Akt zg viii ns- rej. Krs 2369/21/985. , 20. 05. 2021

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dla ważności oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań wymagany jest podpis przewodniczącego razem z wiceprzewodniczącym, skarbnikiem lub jednym z pozostałych członków zarządu, pod warunkiem, że wcześniej zarząd podjął uchwałę, w której wskazano członka zarządu.

Cel działania

A)propagowanie idei państwa obywatelskiego b)integracja społeczności lokalnej w oparciu o teren powiatów: międzyrzecki, słubicki, sulęciński c)działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych d)promowanie postaw etycznych w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym e)wspomaganie przedsięwzięć gospodarczych zmierzających do rozwoju gospodarczego trzech powiatów f)działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości g)promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy h)oddziaływanie na władze samorządowe, wojewódzkie i centralne w celu równego traktowania wszystkich podmiotów gospodarczych i)czynny udział w życiu politycznym, gospodarczym i edukacyjnym na terenie trzech powiatów

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór