Nazwa pełna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW TECHNOLOGII CYFROWYCH LEWIATAN

Forma prawna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

KRS

0000227004

NIP

5262353417

REGON

014859527

Data rejestracji

26 stycznia 2005 r.

Data ostatniej zmiany

10 stycznia 2018 r.

Adres siedziby

Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Ochrona praw I reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim pracodawców wobec związków zawodowych pracowników, organów władz I administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego; 2. Reprezentowanie interesów gospodarczych I społecznych pracodawców; 3. Oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa dotyczącego interesów pracodawców; 4. Oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej I ekonomicznej organów władzy I administracji państwowej organów samorządu terytorialnego dotyczącej interesów pracodawców; 5. Występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących interesów pracodawców w zakresie stosunków pracy I polityki gospodarczej; 6. Współdziałanie z innymi organizacjami pracodawców; 7. Organizowanie szkoleń pracodawców; 8. Prowadzenie badań, przechowywanie I przekazywanie informacji w zakresie dotyczącym pracodawców; 9. Prowadzenie doradztwa ekonomicznego I wykonywanie ekspertyz na rzecz pracodawców I organizacji pracodawców.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz składania oświadczeń woli w imieniu związku upoważnieni są: prezes związku działający jednoosobowo lub dwaj wiceprezesi zarządu działający łącznie.

Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR ZWIĄZKÓW PRACODAWCÓW ZP 86 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY