Nazwa pełna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW TECHNOLOGII CYFROWYCH LEWIATAN

Forma prawna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

KRS

0000227004

NIP

5262353417

REGON

014859527

Data rejestracji

26 stycznia 2005 r.

Adres siedziby

Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Ochrona praw I reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim pracodawców wobec związków zawodowych pracowników, organów władz I administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego; 2. Reprezentowanie interesów gospodarczych I społecznych pracodawców; 3. Oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa dotyczącego interesów pracodawców; 4. Oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej I ekonomicznej organów władzy I administracji państwowej organów samorządu terytorialnego dotyczącej interesów pracodawców; 5. Występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących interesów pracodawców w zakresie stosunków pracy I polityki gospodarczej; 6. Współdziałanie z innymi organizacjami pracodawców; 7. Organizowanie szkoleń pracodawców; 8. Prowadzenie badań, przechowywanie I przekazywanie informacji w zakresie dotyczącym pracodawców; 9. Prowadzenie doradztwa ekonomicznego I wykonywanie ekspertyz na rzecz pracodawców I organizacji pracodawców.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz składania oświadczeń woli w imieniu związku upoważnieni są: prezes związku działający jednoosobowo lub dwaj wiceprezesi zarządu działający łącznie.

Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR ZWIĄZKÓW PRACODAWCÓW ZP 86 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY