Nazwa pełna

VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000226814

NIP

5252322444

REGON

015834021

Adres siedziby

Tokarzewskiego 7-12, 91-842 Łódź, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

21 stycznia 2005 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

10,7 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem

 • PREZES ZARZĄDU

 • CZŁONEK ZARZĄDU

 • CZŁONEK ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
 • OSOBA WYWIERAJĄCA DECYDUJĄCY WPŁYW NA DZIAŁANIA ZGŁASZANEJ SPÓŁKI VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ZWIĄZKU Z ZAJMOWANYM WYŻSZYM STANOWISKIEM KIEROWNICZYM,TJ. DYREKTORA W SPÓŁCE VANDEMOORTELE NV, BĘDĄCEJ SPÓŁKĄ OSTATECZNIE DOMINUJĄCĄ WOBEC ZGŁASZANEJ SPÓŁKI

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  10,7 mln zł

  Liczba udziałów

  213786

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

4,9 mln zł

2021 r.

4,4 mln zł

2020 r.

5,6 mln zł

2019 r.

2,9 mln zł

2018 r.

3,1 mln zł

2017 r.

1,5 mln zł

2015 r.

3 mln zł

2010 r.

655,1 zł

2010
2015
2017
2018
2019
2020
2021
2022
655,1 zł 3 mln zł 1,5 mln zł 3,1 mln zł 2,9 mln zł 5,6 mln zł 4,4 mln zł 4,9 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2005