Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 15 marca 2022 r.

Nazwa pełna

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŻAKOWOLI STAREJ

KRS

0000022658

NIP

5381809579

REGON

030202192

Adres siedziby

15A, Żakowola Stara, 21-302 Kąkolewnica, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

25 czerwca 2001 r.

Zarząd Osp Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu z pomocą wiceprezesów reprezentuje osp na zewnątrz i kieruje całokształtem prac zarządu. Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe w zakresie praw majątkowych osp składają przez swoje podpisy pod pieczątką dwaj członkowie zarządu, w tym skarbnik lub jeden członek zarządu i pełnomocnik.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Cel działania

Zadaniem osp jest prowadzenie ochrony przeciwpożarowej polegającej na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Osp Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 1277 SĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE I WYDZIAŁ CYWILNY