Poprzednio

FUNDACJA "PROMYK SŁOŃCA"

Nazwa pełna

FUNDACJA "PROMIEŃ SŁOŃCA"

KRS

0000226337

NIP

5361765620

REGON

140031199

Adres siedziby

Jagiellońska 69, 05-120 Legionowo, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

13 stycznia 2005 r.

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Składanie oświadczeń woli z zakresu praw i obowiązków majątkowych fundacji wymaga podpisu dwóch członków zarządu w tym prezesa lub wiceprezesa i skarbnika zarządu

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Cel działania

Celem działania fundacji jest pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym oraz ich rodzinom w przystosowaniu do życia w społeczeńswie

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór