Nazwa pełna

"POLSKIE TOWARZYSTWO CHIRURGII STAWÓW I ARTROSKOPII"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000225622

NIP

5242529712

REGON

140008042

Data rejestracji

5 stycznia 2005 r.

Adres siedziby

Williama Heerleina Lindleya 4 / 116, 02-005 Warszawa, Polska

Cel działania

Rozwój i promocja nowoczesnych metod leczenia nabytych i wrodzonych chorób narządu ruchu ze szczególnym uwzględnieniem chorób i urazów stawów - rozwój i promocja nowoczesnej endoprotezo plastyki stawów i chirurgii artroskopowej stawów - organizacja konferencji naukowych i szkoleniowych dla lekarzy i fizjoterapeutów. - organizacja staży szkoleniowych i doskonalących dla lekarzy, fizjoterapeutów i personelu pielęgniarskiego. - współpraca z międzynarodowymi ośrodkami ortopedycznymi oraz towarzystwami specjalizującymi się w chirurgii urazowej narządu ruchu, endoprotezo plastyce stwów i chirurgii artroskopowej stawów - prowadzenie projektów naukowych i rozwojowych dotyczących działalności stowarzyszenia. - opracowywanie wytycznych i zaleceń dotyczących ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania stowarzyszenia i zaciągania w jego imieniu zobowiązań uprawnionych jest dwóch członków zarządu - działających łącznie

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Rada Stowarzyszenia Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2005