Nazwa pełna

INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000225570

NIP

6920000869

REGON

390037417

Adres siedziby

Chojnowska 41, 59-220 Legnica, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

31 grudnia 2004 r.

Kapitał zakładowy

73 mln zł

Kapitał wpłacony

73 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek zarządu.

Zobacz jeszcze 19 wpisów historycznych
Spółka notowana na GPW

Skrót:

INF

Liczba wyemitowanych akcji:

14,6 mln

Wartość rynkowa:

126 mln zł

Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 45 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

5,2 mln zł

2021 r.

3,5 mln zł

2020 r.

1,8 mln zł

2018 r.

313 zł

2016 r.

273 zł

2015 r.

273 zł

2014 r.

280 zł

2012 r.

47,5 tys. zł

2011 r.

835,4 tys. zł

2010 r.

41,5 tys. zł

2009 r.

4,5 tys. zł

2008 r.

44,9 tys. zł

2006 r.

3,3 tys. zł

2006
2008
2009
2010
2011
2012
2014
2015
2016
2018
2020
2021
2022
3,3 tys. zł 44,9 tys. zł 4,5 tys. zł 41,5 tys. zł 835,4 tys. zł 47,5 tys. zł 280 zł 273 zł 273 zł 313 zł 1,8 mln zł 3,5 mln zł 5,2 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.INTERFERIE.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015