Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 20.06.2009

  Od 01. 01. 2008 r do 31. 12. 2008 r

 • 25.06.2008

  01. 01. 2007 -31. 12. 2007

 • 25.06.2007

  01. 01. 2006r. - 31. 12. 2006r.

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 01. 01. 2007 -31. 12. 2007

 • 01. 01. 2006r. - 31. 12. 2006r.

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
 • 20. 06. 2009 r - merytoryczne sprawozdanie z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2008

 • Merytoryczne sprawozdanie z dział. Org. Poż. Publ. 01. 01. 2007 -31. 12. 2007, data złożenia: 23. 06. 2008