Nazwa pełna

ŁEMKOWSKA FUNDACJA OŚWIATOWA IMIENIA JANA KRYNICKIEGO

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000225293

NIP

7381991177

REGON

492962321

Data rejestracji

20 stycznia 2005 r.

Adres siedziby

Hallera 20 / 19, 38-300 Gorlice, Polska

Cel działania

Celem fundacji jest podtrzymywanie i rozwój tożsamości łemkowskiej przez wyrównywanie szans edukacyjnych niezamożnej młodzieży łemkowskiej, identyfikującej się z pochodzeniem swych przodków i zachowującej ojczystą kulturę, obrządek religijny i język ukraiński z jego łemkowskim dialektem.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składają prezes zarządu z jednym z pozostałych członków zarządu.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY