Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 27 kwietnia 2022 r.

Nazwa pełna

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W MOŚCISKACH

KRS

0000225238

NIP

5381810594

REGON

030202306

Adres siedziby

37B, Mościska, 21-302 Kąkolewnica, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

29 grudnia 2004 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe w zakresie praw majątkowych osp składają przez swoje podpisy pod pieczątką dwaj członkowie zarządu, w tym skarbnik lub jeden członek zarządu i pełnomocnik.

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Cel działania

Zadaniem osp jest prowadzenie ochrony przeciwpożarowej polegającej na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęską żywiołową, lub innym miejscowym zagrożeniem.

Beneficjenci rzeczywiści
  • CZŁONEK ZARZĄDU POSIADAJĄCY UPRAWNIENIA DO PREZENTOWANIA PODMIOTU I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 1281 SĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE