Nazwa pełna

POLIMEX MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000022460

NIP

8210014509

REGON

710252031

Adres siedziby

Aleja Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

26 czerwca 2001 r.

Kapitał zakładowy

487,2 mln zł

Kapitał wpłacony

487,2 mln zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

85,7 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki uprawnieni są: działający łącznie dwaj członkowie zarządu (prezes, wiceprezesi lub członkowie zarządu), albo jeden członek zarządu (prezes, wiceprezes albo członek zarządu) działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 21 wpisów historycznych
Spółka notowana na GPW

Skrót:

PXM

Liczba wyemitowanych akcji:

241,6 mln

Wartość rynkowa:

1,2 mld zł

Decyzje UOKiK

18 stycznia 2017 r.

DKK-10/2017

Kontrola koncentracji

23 lutego 2015 r.

DKK-33/2015

Kontrola koncentracji

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 67 wpisów historycznych
Prokurenci
  • Od 11 sierpnia 2017 r.

    PROKURA ŁĄCZNA UPOWAŻNIAJĄCA DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.

  • Od 16 września 2021 r.

    PROKURA ŁĄCZNA UPOWAŻNIAJĄCA DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.

Zobacz jeszcze 96 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

8,6 tys. zł

2022 r.

8,1 tys. zł

2020 r.

22,2 tys. zł

2019 r.

8 tys. zł

2015 r.

1,9 mln zł

2014 r.

34,1 tys. zł

2013 r.

2,2 mln zł

2012 r.

3,4 mln zł

2011 r.

17 tys. zł

2010 r.

600 zł

2009 r.

266,9 tys. zł

2008 r.

2,8 mln zł

2007 r.

38,4 tys. zł

2006 r.

85,7 tys. zł

2005 r.

3,9 tys. zł

2004 r.

32,1 tys. zł

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2019
2020
2022
2023
32,1 tys. zł 3,9 tys. zł 85,7 tys. zł 38,4 tys. zł 2,8 mln zł 266,9 tys. zł 600 zł 17 tys. zł 3,4 mln zł 2,2 mln zł 34,1 tys. zł 1,9 mln zł 8 tys. zł 22,2 tys. zł 8,1 tys. zł 8,6 tys. zł
Inne dane

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 811 SĄD REJONOWY W SIEDLCACH WYDZIAŁ GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000