Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 2, obowiązujące od 2 marca 2009 r.

Nazwa pełna

POLSKIE TOWARZYSTWO FILOZOFII SYSTEMATYCZNEJ

KRS

0000224095

REGON

012386384

Adres siedziby

Topiel 27 / 10, 00-342 Warszawa, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

16 grudnia 2004 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Towarzystwo reprezentują na zewnątrz następujący członkowie zarządu: prezes, wiceprezes, sekretarz zarządu i skarbnik. 2. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych upoważnieni są dwuosobowo następujący członkowie zarządu: prezes lub wiceprezes i skarbnik lub sekretarz zarządu. 3. Do wykonywania czynnościokreślonego rodzaju lub czynności szczególnych zarząd może ustanawiać pełnomocników, działających samodzielnie w granicach umocowania.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Cel działania

Celem towarzystwa jest: 1. Zrzeszenie osób zainteresowanych problematyką filozoficzną, zwłaszcza filozofią systematyczną. 2. Rozwijanie i propagowanie filizofii poprzez inspirowanie, zachęcanie i wdrażanie członków do pracy naukowej i stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 3. Współpraca z zagranicznymi ośrodkami filozoficznymi, a w szczególności promowanie i ułatwianie kontaktów z tymi ośrodkami. 4. Prowadzenie działalności naukowej.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST 2943 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY