STOWARZYSZENIE

Numer KRS

0000224095

Numer NIP

0

Numer REGON

12386384

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Sposób reprezentacji

1. TOWARZYSTWO REPREZENTUJĄ NA ZEWNĄTRZ NASTĘPUJĄCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU: PREZES, WICEPREZES, SEKRETARZ ZARZĄDU I SKARBNIK. 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIENI SĄ DWUOSOBOWO NASTĘPUJĄCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU: PREZES LUB WICEPREZES I SKARBNIK LUB SEKRETARZ ZARZĄDU. 3. DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCIOKREŚLONEGO RODZAJU LUB CZYNNOŚCI SZCZEGÓLNYCH ZARZĄD MOŻE USTANAWIAĆ PEŁNOMOCNIKÓW, DZIAŁAJĄCYCH SAMODZIELNIE W GRANICACH UMOCOWANIA.

ul. Topiel 27 / 10

00-342 Warszawa

Polska

ZARZĄD