Nazwa pełna

"BUDOWNICTWO PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000223860

NIP

5252455323

REGON

140394720

Adres siedziby

Ciszewska 10, 02-443 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

14 grudnia 2004 r.

Wielkość organizacji

Mikro

Kapitał zakładowy

111 tys. zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu i na rzecz spółki uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie

Beneficjenci rzeczywiści
 • PREZES ZARZĄDU. WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA NA UDZIAŁACH 24/360

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Od 30 kwietnia 2009 r.

  udział w kapitale zakładowym w części 60/360 o łącznej wartości 18.500 zł

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 30 kwietnia 2009 r.

  udział w kapitale zakładowym w części 24/360 o łącznej wartości 7.400 zł

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 19 kwietnia 2012 r.

  udział w kapitale zakładowym w części 60/360 o łącznej wartości 18.500 zł

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 19 kwietnia 2012 r.

  udział w kapitale zakładowym w części 60/360 o łącznej wartości 18.500 zł

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 26 kwietnia 2019 r.

  udział w kapitale zakładowym w części 30/360 o łącznej wartości 9.250 zł

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 26 kwietnia 2019 r.

  udział w kapitale zakładowym w części 60/360 o łącznej wartości 14.800 zł

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 26 kwietnia 2019 r.

  udział w kapitale zakładowym w części 60/360 o łącznej wartości 14.800 zł

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 26 kwietnia 2019 r.

  udział w kapitale zakładowym w części 30/360 o łącznej wartości 9.250 zł

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Prokurenci
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB LVIII-8370 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2004