Nazwa pełna

KROSS SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000223853

NIP

7611402748

REGON

550749108

Adres siedziby

Leszno 46, 06-300 Przasnysz, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

15 grudnia 2004 r.

Kapitał zakładowy

45 mln zł

Kapitał wpłacony

45 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego, dwaj członkowie zarządu łącznie lub członek zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 17 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

26 listopada 2021 r.

DNR-41/2021

Ogólne bezpieczeństwo produktów

20 czerwca 2005 r.

RWA-17/2005

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 16 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2024 r.

232,2 tys. zł

2023 r.

7,6 mln zł

2022 r.

15,1 mln zł

2021 r.

4,7 mln zł

2020 r.

6,3 mln zł

2019 r.

1,9 mln zł

2018 r.

2,2 mln zł

2017 r.

3,6 mln zł

2016 r.

1,9 mln zł

2015 r.

2,2 mln zł

2014 r.

2,5 mln zł

2013 r.

3,5 mln zł

2012 r.

2,3 mln zł

2011 r.

2,1 mln zł

2010 r.

2,3 mln zł

2009 r.

2,8 mln zł

2008 r.

3,5 mln zł

2007 r.

1,7 mln zł

2006 r.

2 mln zł

2005 r.

1,5 mln zł

2004 r.

1,3 mln zł

2003 r.

1,4 mln zł

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1,4 mln zł 1,3 mln zł 1,5 mln zł 2 mln zł 1,7 mln zł 3,5 mln zł 2,8 mln zł 2,3 mln zł 2,1 mln zł 2,3 mln zł 3,5 mln zł 2,5 mln zł 2,2 mln zł 1,9 mln zł 3,6 mln zł 2,2 mln zł 1,9 mln zł 6,3 mln zł 4,7 mln zł 15,1 mln zł 7,6 mln zł 232,2 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

9,6 mln zł

4,9 mln zł

Inne dane

Adres www

KROSS.EU

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.08.2013