Nazwa pełna

"FUNDACJA EGIT"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000223664

REGON

001391712

Data rejestracji

22 grudnia 2004 r.

Adres siedziby

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, Polska

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
  • Produkcja farb I lakierów, utrwalaczy I rozpuszczalników, środków konserwujących I zabezpieczających

  • Produkcja materiałów drewnianych I drewonopochodnych - materiałów I towarów służących plastykom do wykonywania działalności plastycznej

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

§18 statutu 1. Oświadczenia woli w imieniu zarządu składają: przewodniczący I jeden członek zarządu. 2. Oświadczenia woli w zakresie zwykłego zarządu może składać jedna osoba na podstawie udzielonego, w wyniku podjętej uchwały, pełnomocnictwa zarządu.

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI 23 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY - REJESTROWY