Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 1, obowiązujące od 22 grudnia 2004 r.

Nazwa pełna

"FUNDACJA EGIT"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000223664

REGON

001391712

Data rejestracji

22 grudnia 2004 r.

Adres siedziby

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, Polska

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
  • Produkcja farb i lakierów, utrwalaczy i rozpuszczalników, środków konserwujących i zabezpieczających

  • Produkcja materiałów drewnianych i drewonopochodnych - materiałów i towarów służących plastykom do wykonywania działalności plastycznej

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

§18 statutu 1. Oświadczenia woli w imieniu zarządu składają: przewodniczący i jeden członek zarządu. 2. Oświadczenia woli w zakresie zwykłego zarządu może składać jedna osoba na podstawie udzielonego, w wyniku podjętej uchwały, pełnomocnictwa zarządu.

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI 23 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY - REJESTROWY