Nazwa pełna

MAŁOPOLSKA FUNDACJA MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000223486

REGON

356895314

Data rejestracji

10 grudnia 2004 r.

Data ostatniej zmiany

14 kwietnia 2005 r.

Adres siedziby

Garbarska 1, 31-131 Kraków, Polska

Cel działania

1. Stworzenie interdyscyplinarnej kolekcji I zbiorów sztuki współczesnej. 2. Utworzenie regionalnego interdyscyplinarnego muzeum sztuki współczesnej. 3. Promocja I popularyzacja polskiej sztuki współczesnej. 4. Organizacja prezentacji dzieł sztuki współczesnej w regionie I poza jego granicami. 5. Gromadzenie I wypracowywanie środków materialnych z przeznaczeniem na organizowanie, finansowanie, wspieranie I wspomaganie działań na rzecz tworzenia kolekcji sztuki współczesnej oraz zarządzanie regionalnymi kolekcjami. 6. Inicjowanie, wspieranie I koordynowanie badań z dziedziny sztuki współczesnej oraz upowszechnianie I promowanie kultury I dziedzictwa kulturowego małopolski. 7. Tworzenie oraz wspieranie programów stwarzających warunki dla rozwoju sztuki oraz jej prezentacji. 8. Gromadzenie informacji, tworzenie katalogów, baz danych dokumentujących sztukę współczesną. 9. Popularyzowanie oraz promowanie małopolski poprzez ukazywanie potencjału twórczego I artystycznego środowisk twórczych. 10. Kreowanie programów edukacyjnych oraz projektów promocyjnych w celu upowszechniania wiedzy oraz pobudzania zainteresowania sztuką współczesną, w tym angażowanie twórców I artystów do działań edukacyjnych w społecznościach lokalnych. 11. Popularyzowanie dobrych wzorów w zakresie aktywnej opieki nad rozwojem twórczości artystycznej oraz jej dokumentowaniem I udostępnianiem.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Samodzielnie prezes

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY