Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Sprawozdanie za rok 2019 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2018 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2017 zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 11.08.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • 11.08.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 11.07.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 12.07.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 07.07.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 11.07.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 06.07.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 25.06.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 08.07.2013

  01. 01. 2012-31. 12. 2012

 • 07.08.2012

  01. 01. 2011-31. 12. 2011

 • 11.07.2011

  01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 23.07.2010

  01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 19.08.2009

  01. 01. 2008-31. 12. 2008

 • 11.07.2008

  01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 13.07.2007

  01. 01. 2006-31. 12. 2006

 • 05.07.2006

  01. 01. 2005r. - 31. 12. 2005r.

 • 29.07.2005

  19. 10. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012-31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011-31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008-31. 12. 2008

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 01. 01. 2006-31. 12. 2006

 • 01. 01. 2005r. - 31. 12. 2005r.

 • 19. 10. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012-31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011-31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008-31. 12. 2008

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 01. 01. 2006-31. 12. 2006

 • 2005r.

 • 19. 10. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.

Wartość udziałów objętych za aport
 • 910 600,00 ZŁ