Nazwa pełna

MIKI RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000222886

NIP

6762279446

REGON

356881507

Adres siedziby

Nad Drwiną 33, 30-741 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

30 listopada 2004 r.

Wielkość organizacji

Mała

Kapitał zakładowy

1,4 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego spółkę reprezentuje prezes zarządu. W przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest każdy członek zarządu jednoosobowo - do wartości odpowiadającej wysokości kapitału zakładowego spółki z daty składania oświadczenia. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki powyżej wartości odpowiadającej wysokości kapitału zakładowego z daty składania oświadczenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków albo członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

144 tys. zł

2020 r.

2,9 mln zł

2019 r.

6,6 mln zł

2018 r.

36 tys. zł

2017 r.

21,3 tys. zł

2015 r.

36 tys. zł

2013 r.

2,9 mln zł

2006 r.

19 tys. zł

2006
2013
2015
2017
2018
2019
2020
2021
19 tys. zł 2,9 mln zł 36 tys. zł 21,3 tys. zł 36 tys. zł 6,6 mln zł 2,9 mln zł 144 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

18,1 mln zł

6,6 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2004