Nazwa pełna

FUNDACJA NA RZECZ RATOWANIA ZDROWIA I ŻYCIA "JA TEŻ CHCĘ ŻYĆ"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000222117

REGON

093217135

Data rejestracji

19 listopada 2004 r.

Data ostatniej zmiany

12 maja 2006 r.

Adres siedziby

Ogrody 23 / 131, 85-870 Bydgoszcz, Polska

Cel działania

1. Popieranie I promocja opieki socjalnej, paramedycznej I rehabilitacyjnej na rzecz dzieci, osób starszych I niepełnosprawnych oraz innych wymagających pomocy. 2. Ułatwianie I rozszerzanie dostępu do edukacji dzieciom, młodzieży I dorosłym. 3. Upowszechnianie wiedzy ezoterycznej, w tym radiestezji, bioenergoterapii itp. , a w szczególności o osiągnięciach w uzdrawianiu I rehabilitacji. 4. Rozwój współpracy z krajowymi I zagranicznymi środowiskami związanymi z działalnością terapeutyczną I rehabilitacyjną. 5. Budowania poczucia tożsamości lokalnej obywateli. 6. Odtwarzanie dziedzictwa kulturowego.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Oświadczenia woli w imieniu fundacji składają dwaj członkowie zarządu, w tym prezes lub wiceprezes fundacji. 2. Oświadczenia woli w imieniu fundacji w zakresie zwykłego zarządu może składać jedna osoba upoważniona do tego przez zarząd.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY