Poprzednio

ELBEST

Nazwa pełna

ELBEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000022197

NIP

7691949726

REGON

592141800

Adres siedziby

1 Maja 63, 97-400 Bełchatów, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

28 czerwca 2001 r.

Kapitał zakładowy

116,8 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, tworzy go prezes zarządu, który może składać samodzielnie oświadczenia w imieniu spółki.

Zobacz jeszcze 14 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
  • CZŁONEK ZARZĄDU, POLSKI HOLDING HOTELOWY SP. Z O.O.

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 27 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

5,7 mln zł

2016 r.

17 tys. zł

2015 r.

17 tys. zł

2014 r.

17 tys. zł

2013 r.

172 tys. zł

2012 r.

105,2 tys. zł

2010 r.

3,4 tys. zł

2010
2012
2013
2014
2015
2016
2021
3,4 tys. zł 105,2 tys. zł 172 tys. zł 17 tys. zł 17 tys. zł 17 tys. zł 5,7 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001