Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 17, obowiązujące od 11 lipca 2019 r.

Nazwa pełna

SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA MALARZY I BUDOWLANYCH "DEKORACJA"

Forma prawna

SPÓŁDZIELNIA

KRS

0000220834

NIP

6750002638

REGON

000447936

Data rejestracji

2 listopada 2004 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Plac Wolnica 7, 31-068 Kraków, Polska

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Produkcja mebli biurowych i sklepowych, pozostała

 • Produkcja mebli kuchennych

 • Produkcja mebli pozostała, z wyłączeniem działalności usługowej

 • Działalność usługowa w zakresie wykończania mebli

 • Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody

 • Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; Roboty ziemne

 • Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

 • Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych

 • Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

 • Stawianie rusztowań

 • Roboty związane z fundamentowaniem

 • Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych

 • Wykonywanie robót budowlanych murarskich

 • Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

 • Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli

 • Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych

 • Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych

 • Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych

 • Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych

 • Wykonywanie instalacji wodno- kanalizacyjnych

 • Wykonywanie instalacji gazowych

 • Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

 • Tynkowanie

 • Zakładanie stolarki budowlanej

 • Posadzkarstwo; Tapetowanie i oblicowywanie ścian

 • Sztukatorstwo

 • Malowanie

 • Szklenie

 • Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

 • Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską

 • Wynajem nieruchomości na własny rachunek

 • Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi

 • Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych

 • Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

 • Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

 • Sprzątanie i czyszczenie obiektów

 • Działalność związana z organizacją targów i wystaw.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych składają w imieniu spółdzielni przynajmniej dwaj członkowie zarządu, w tym prezes lub jego zastępca, względnie prezes lub jego zastępca i ustanowiony pełnomocnik. W imieniu spółdzielni zarząd składa oświadczenia na pismie w ten sposób, że pod nazwą spółdzielni umieszczają swoje podpisy osoby do tego upoważnione.

 • ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU

 • Od 30 lipca 2008 r.

  PREZES

 • Od 22 grudnia 2014 r.

  CZŁONEK ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR SPÓŁDZIELNI S-333/A SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2004