Nazwa pełna

"AAG POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000220831

NIP

5252312931

REGON

015854495

Adres siedziby

Ptasia 4, 00-138 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

4 listopada 2004 r.

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawnieni są: - w przypadku zarządu jednoosobowego - prezes zarządu, - w przypadku zarządu wieloosobowego - dwóch członków zarządu łącznie.

 • PREZES ZARZĄDU

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  25 tys. zł

  Liczba udziałów

  50

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  25 tys. zł

  Liczba udziałów

  50

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Prokurenci
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2004