Poprzednio

GAZ TECHNOLOGIA

Nazwa pełna

GASELLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000220752

NIP

1070001436

REGON

015874865

Adres siedziby

Ludwika Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

29 października 2004 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

10 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki, gdy zarząd składa się z jednego członka, uprawniony jest ten jedyny członek zarządu działający samodzielnie, a gdy zarząd składa się z co najmiej dwóch albo więcej członków, dwóch członków zarządu działających łącznie albo członek zarządu działający razem z prokurentem.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 17 stycznia 2022 r.

  Wartość udziałów

  9,5 mln zł

  Liczba udziałów

  190000

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2019 r.

4,2 mln zł

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

11,1 mln zł

4,2 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015