Nazwa pełna

"NIEZALEŻNE WYDAWNICTWO POLSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000220368

NIP

5210524433

REGON

010058701

Data rejestracji

26 października 2004 r.

Adres siedziby

Filtrowa 63 / 43, 02-056 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

96,4 tys. zł

Status podatnika VAT

Czynny

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

78,4 tys. zł

2017 r.

25,9 tys. zł

2016 r.

82,8 tys. zł

2015 r.

82,8 tys. zł

2014 r.

93,4 tys. zł

2013 r.

100,8 tys. zł

2012 r.

75,4 tys. zł

2011 r.

39,5 tys. zł

2010 r.

20,7 tys. zł

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2020
20,7 tys. zł 39,5 tys. zł 75,4 tys. zł 100,8 tys. zł 93,4 tys. zł 82,8 tys. zł 82,8 tys. zł 25,9 tys. zł 78,4 tys. zł
Beneficjenci rzeczywiści
Dostęp do pełnych danych wymaga posiadania planu Rejestr.io Premium.

Aktywuj Rejestr.io Premium, aby przeglądać informacje o beneficjanetach rzeczywistych.

Dowiedz się więcej »

Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do skłądania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki uprawnieni są: 1) dwóch członków zarządu działających łącznie; Bądź 2) jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Wspólnicy
  • Od 30 kwietnia 2008 r.

    27 udziałów o łącznej wysokości 10.800,- złotych

    Posiada całość akcji spółki

    NIE

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
  • Od 18 marca 2019 r.

    PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z JEDNYM CZŁONKÓW ZARZĄDU

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 33815 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2003