Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 03.07.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 18.07.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 12.05.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 12.05.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 26.06.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 30.06.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 08.07.2013

  01. 01. 2012-31. 12. 2012

 • 12.07.2012

  01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 08.07.2011

  01. 01. 2010-31. 12. 2010

 • 29.06.2010

  01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 23.06.2009

  01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • 20.06.2008

  01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 22.06.2007

  01. 01. 2006 - 31. 12. 2006

 • 08.09.2006

  01. 01. 2005 - 31. 12. 2005

Wzmianki o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012-31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010-31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 01. 01. 2006 - 31. 12. 2006

 • 01. 01. 2005 - 31. 12. 2005

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
 • 01. 01. 2010-31. 12. 2010 merytoryczne sprawozdanie z działalności organizacji pożytku publicznego

 • 01. 01. 2008 - 31. 12. 2008 merytoryczne sprawozdanie z działalności organizacji pożytku publicznego

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007 merytoryczne sprawozdanie z działalności organizacji pożytku publicznego

 • 01. 01. 2006 - 31. 12. 2006

 • 01. 01. 2005 - 31. 12. 2005 - sprawozdanie merytoryczne