Nazwa pełna

POLSKI ZWIĄZEK BRYDŻA SPORTOWEGO

Forma prawna

POLSKI ZWIĄZEK SPORTOWY

KRS

0000219753

NIP

5251656918

REGON

000866490

Data rejestracji

4 listopada 2004 r.

Adres siedziby

Złota 7 / 3, 00-019 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem pzbs jest rozwijanie kultury, kultury fizycznej i dyscypliny sportowej - brydża.

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

8,3 tys. zł

Zarząd Główny Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń za pzbs, w tym oświadczeń prowadzących do zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, z których co najmniej jeden musi być prezesem lub wiceprezesem zarządu pzbs, o ile statut nie stanowi inaczej.

Zobacz jeszcze 28 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 17 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ KULTURY FIZYCZNEJ I ZWIĄZKÓW SPORTOWYCH SKF "C" 14 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2005