Nazwa pełna

POLSKI ZWIĄZEK BRYDŻA SPORTOWEGO

KRS

0000219753

NIP

5251656918

REGON

000866490

Adres siedziby

Złota 7 / 3, 00-019 Warszawa, Polska

Forma prawna

POLSKI ZWIĄZEK SPORTOWY

Data rejestracji

4 listopada 2004 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Status podatnika VAT
Zarząd Główny Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń za pzbs, w tym oświadczeń prowadzących do zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, z których co najmniej jeden musi być prezesem lub wiceprezesem zarządu pzbs, o ile statut nie stanowi inaczej.

Zobacz jeszcze 37 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 23 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

25,1 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ KULTURY FIZYCZNEJ I ZWIĄZKÓW SPORTOWYCH SKF "C" 14 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2005