FUNDACJA

Numer KRS

0000219623

Numer NIP

5262239839

Numer REGON

13140515

Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Sposób reprezentacji

OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

ul. Nowogrodzka 59

02-006 Warszawa

Polska

Działalność według PKD
  • 73, 10, F, PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE NAUK MEDYCZNYCH I FARMACJI
  • 22, 11, Z, WYDAWANIE KSIĄŻEK, BROSZUR, FOLDERÓW
  • 22, 15, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA.
  • 22, 22, Z, DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
  • 74, 84, A, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ KONGRESÓW I WYSTAW
  • 74, 40, Z, REKLAMA
  • 92, 11, Z, PRODUKCJA FILMÓW
  • 80, 42, B, KSZTAŁCENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
  • 85, 12, Z, PRAKTYKA LEKARSKA
  • 85, 14, D, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA.