Nazwa pełna

FUNDACJA ZJEDNOCZENI DLA TRANSPLANTACJI

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000219623

NIP

5262239839

REGON

013140515

Data rejestracji

14 października 2004 r.

Adres siedziby

Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa, Polska

Cel działania

Fundacja jest ustanowiona w celu: 1. Propagowanie idei przeszczepiania komórek, tkanek i narządów w celu upowszechniania tej metody leczenia. 2. Prowadzenia badań i studiów nad problematyką transplantologii. 3. Stworzenia programu edukacyjnego dotyczącego transplantacji, w celu uzyskania powszechnej akceptacji społecznej dla pobierania narządów. 4. Skupienia wokół idei fundacji naukowców, lekarzy, dydaktyków, działaczy społecznych oraz ludzi dobrej woli w kraju i za granicą.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składają dwaj członkowie zarządu łącznie.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI 5502 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, WYDZIAŁ XVII GOSPODARCZY REJESTROWY