Nazwa pełna

FUNDACJA ZJEDNOCZENI DLA TRANSPLANTACJI

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000219623

NIP

5262239839

REGON

013140515

Data rejestracji

14 października 2004 r.

Adres siedziby

Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa, Polska

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
  • Prace badawczo-rozwojowe nauk medycznych I farmacji

  • Wydawanie książek, broszur, folderów

  • Pozostała działalność wydawnicza.

  • Działalność poligraficzna, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Działalność związana z organizacją kongresów I wystaw

  • Reklama

  • Produkcja filmów

  • Kształcenie, gdzie indziej niesklasyfikowane

  • Praktyka lekarska

  • Pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego gdzie indziej nie sklasyfikowana.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składają dwaj członkowie zarządu łącznie.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI 5502 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, WYDZIAŁ XVII GOSPODARCZY REJESTROWY