Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 29 grudnia 2015 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA ZJEDNOCZENI DLA TRANSPLANTACJI

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000219623

NIP

5262239839

REGON

013140515

Data rejestracji

14 października 2004 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa, Polska

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
  • Prace badawczo-rozwojowe nauk medycznych i farmacji

  • Wydawanie książek, broszur, folderów

  • Pozostała działalność wydawnicza.

  • Działalność poligraficzna, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Działalność związana z organizacją kongresów i wystaw

  • Reklama

  • Produkcja filmów

  • Kształcenie, gdzie indziej niesklasyfikowane

  • Praktyka lekarska

  • Pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego gdzie indziej nie sklasyfikowana.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składają dwaj członkowie zarządu łącznie.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI 5502 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, WYDZIAŁ XVII GOSPODARCZY REJESTROWY