Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
  • 19.03.2010

    2008r.

  • 16.11.2009

    2005, 2006, 2007

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
  • 2008r.

  • 2005, 2006, 2007

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
  • Sprawozdanie merytoryczne z działalności za 2008 rok; 19. 03. 2010

  • 2005, 2006, 2007, 16. 11. 2009