Nazwa pełna

FUNDACJA "PRYMUS"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000219132

NIP

7393445434

REGON

519638790

Data rejestracji

11 października 2004 r.

Data ostatniej zmiany

13 lipca 2017 r.

Adres siedziby

39, Bukwałd, 11-001 Dywity, Polska

Cel działania

1. Wspieranie działalności oświatowej, wychowawczej I społecznej 2. Wspieranie działalności w zakresie ochrony I promocji dziedzictwa kulturowego

Przedmiot działalności
Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
  • Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci I młodzieży wiejskiej

  • Wspieranie edukacji uczniów szkół podstawowych I gimnazjów przez finansowanie stypendiów I nagród

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji, w tym w sprawach majątkowych, składać może każdy członek zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY