Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 12, obowiązujące od 27 lutego 2020 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA "PRYMUS"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000219132

NIP

7393445434

REGON

519638790

Data rejestracji

11 października 2004 r.

Adres siedziby

39, Bukwałd, 11-001 Dywity, Polska

Cel działania

1. Wspieranie działalności oświatowej, wychowawczej i społecznej 2. Wspieranie działalności w zakresie ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji, w tym w sprawach majątkowych, składać może każdy członek zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY