Nazwa pełna

FUNDACJA "PRYMUS"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000219132

NIP

7393445434

REGON

519638790

Data rejestracji

11 października 2004 r.

Adres siedziby

39, Bukwałd, 11-001 Dywity, Polska

Cel działania

1. Wspieranie działalności oświatowej, wychowawczej I społecznej 2. Wspieranie działalności w zakresie ochrony I promocji dziedzictwa kulturowego

Przedmiot działalności
Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
  • Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci I młodzieży wiejskiej

  • Wspieranie edukacji uczniów szkół podstawowych I gimnazjów przez finansowanie stypendiów I nagród

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji, w tym w sprawach majątkowych, składać może każdy członek zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY