Nazwa pełna

BIOAGRA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000218705

NIP

5272445687

REGON

015820786

Adres siedziby

Połczyńska 97A, 01-303 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

6 października 2004 r.

Kapitał zakładowy

137,2 mln zł

Kapitał wpłacony

137,2 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku zarządu jednoosobowego, jedyny członek zarządu jest uprawniony do samodzielnego reprezentowania spółki.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

9 czerwca 2015 r.

DKK-80/2015

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
  • KATARZYNA KOMOROWSKA, POPRZEZ UPRAWNIENIE DO BLOKOWANIA UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY, SPRAWUJE KONTROLĘ NAD BZK HOLDING AG, KTÓRA POŚREDNIO SPRAWUJE KONTROLĘ NAD BIOAGRA S.A., W TYM POPRZEZ UPRZYWILEJOWANIE W ZAKRESIE PRAWA GŁOSU

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

7,1 mln zł

2022 r.

11,9 mln zł

2021 r.

18,7 mln zł

2020 r.

6 mln zł

2019 r.

6,2 mln zł

2018 r.

600,2 tys. zł

2017 r.

422,7 tys. zł

2016 r.

4,8 mln zł

2014 r.

3,4 mln zł

2013 r.

846,5 tys. zł

2009 r.

27,9 tys. zł

2006 r.

5,7 tys. zł

2006
2009
2013
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
5,7 tys. zł 27,9 tys. zł 846,5 tys. zł 3,4 mln zł 4,8 mln zł 422,7 tys. zł 600,2 tys. zł 6,2 mln zł 6 mln zł 18,7 mln zł 11,9 mln zł 7,1 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.BIOAGRA.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2004