Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 1, obowiązujące od 5 października 2004 r.

Nazwa pełna

POLSKIE TOWARZYSTWO WARCABOWE

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000218643

REGON

002740913

Data rejestracji

5 października 2004 r.

Adres siedziby

Budowlanych 2, 62-200 Gniezno, Polska

Cel działania

Rozwój i popularyzacji warcabów (róznych odmian) w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem wyczynu sportowego w grze bezpośredniej,korespondencyjnej i kompozycji warcabowej.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych towarzystwa wymagane jest współdziałanie dwóch osób: prezesa lub wiceprezesa lub sekretarza oraz skarbnika lub głównego księgowego

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ KULTURY FIZYCZNEJ I ZWIĄZKÓW SPORTOWYCH 69 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE WYDZIAŁ VII CYWILNY REJESTROWY