Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

121,4 tys. zł

2021 r.

4,2 mln zł

2008 r.

85 tys. zł

2008
2021
2022
85 tys. zł 4,2 mln zł 121,4 tys. zł