Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

4,4 mln zł

2020 r.

3,9 mln zł

2014 r.

6,1 tys. zł

2011 r.

4,5 tys. zł

2008 r.

9,3 tys. zł

2006 r.

2,3 tys. zł

2005 r.

8,4 tys. zł

2005
2006
2008
2011
2014
2020
2021
8,4 tys. zł 2,3 tys. zł 9,3 tys. zł 4,5 tys. zł 6,1 tys. zł 3,9 mln zł 4,4 mln zł