FWI

Nazwa pełna

FWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000218042

NIP

9512142624

REGON

008132712

Data rejestracji

24 września 2004 r.

Data ostatniej zmiany

27 listopada 2019 r.

Adres siedziby

Wilcza 9, 00-538 Warszawa, Polska

Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • Od

  2017-04-01

  Do

  2017-09-29

Finanse

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Wydawanie książek

Przedmiot pozostałej działalności
 • Pozostałe drukowanie

 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami I targowiskami

 • Wydawanie gazet

 • Wydawanie czasopism I pozostałych periodyków

 • Pozostała działalność wydawnicza

 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo I programów telewizyjnych

 • Działalność portali internetowych

 • Stosunki międzyludzkie (public relations) I komunikacja

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu jednoosobowo

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Wspólnicy
 • Od 27 listopada 2019 r.

  455 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.500,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 19015 SĄD REJONOWY DLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W WARSZAWIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2006