Nazwa pełna

FUNDACJA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000216824

NIP

6762281710

REGON

356891865

Data rejestracji

8 września 2004 r.

Data ostatniej zmiany

27 czerwca 2019 r.

Adres siedziby

Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność wspomagająca edukację

  • Nauka języków obcych

  • Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

  • Wydawanie książek I periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania

  • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych I humanistycznych

  • Restauracje I inne stałe placówki gastronomiczne

  • Przygotowywanie I podawanie napojów

  • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Łącznie dwaj członkowie zarządu, w tym prezes zarządu

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Inne dane

Adres WWW

WWW.FUNDACJA.UEK.KRAKOW.PL

Adres e-mail

FUNDACJA@UEK.KRAKOW.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2005