Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

9,7 tys. zł

2020 r.

4,7 tys. zł

2019 r.

6,2 tys. zł

2014 r.

507,8 zł

2007 r.

2,5 tys. zł

2004 r.

1,9 mln zł

2004
2007
2014
2019
2020
2021
1,9 mln zł 2,5 tys. zł 507,8 zł 6,2 tys. zł 4,7 tys. zł 9,7 tys. zł