Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

545,9 tys. zł

2019 r.

284,8 tys. zł

2014 r.

507,8 zł

2007 r.

2,5 tys. zł

2004 r.

1,9 mln zł

2004
2007
2014
2019
2020
1,9 mln zł 2,5 tys. zł 507,8 zł 284,8 tys. zł 545,9 tys. zł