Nazwa pełna

FEDERACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW AUTOMATYKI I TELEKOMUNIKACJI PKP

KRS

0000216759

NIP

5240009411

REGON

001341714

Adres siedziby

Targowa 74, 03-734 Warszawa, Polska

Forma prawna

ZWIĄZEK ZAWODOWY

Data rejestracji

8 września 2004 r.

Wielkość organizacji

Mikro

Status podatnika VAT
Prezydium Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do działań w imieniu federacji w zakresie zaciągania zobowiązań, zawierania umów, podpisywania dokumentów finansowych, materiałowych i innych dokumentów federacji jest upoważniony przewodniczący federacji i jeden z wiceprzewodniczących federacji. (art. 28 statutu federacji)

Zobacz jeszcze 17 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 15 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

545,9 tys. zł

2019 r.

284,8 tys. zł

2014 r.

507,8 zł

2007 r.

2,5 tys. zł

2004 r.

1,9 mln zł

2004
2007
2014
2019
2020
1,9 mln zł 2,5 tys. zł 507,8 zł 284,8 tys. zł 545,9 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH RZZ "B" 128 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY