Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 8, obowiązujące od 28 października 2021 r.

Nazwa pełna

POWIATOWE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE "ZIEMIA ŁĘCZYCKA"

KRS

0000216567

NIP

5070091542

REGON

100268811

Adres siedziby

Pl. T. Kościuszki 1 / 27, 99-100 Łęczyca, Polska

Forma prawna

ZWIĄZEK SPORTOWY

Data rejestracji

15 listopada 2004 r.

Rada Zrzeszenia Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Rada zrzeszenia reprezentuje zrzeszenie na zewnątrz. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, wymagane jest współdziałanie uprawnionych dwóch przedstawicieli rady, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.

Zobacz jeszcze 23 wpisy historyczne
Cel działania

Celem zrzeszenia lzs jest wszechstronne krzewienie kultury fizycznej, ze szczegółowym uwzględnieniem problematyki środowiska wiejskiego poprzez: 1. Upowszechnianie i rozwijanie rekreacji ruchowej, sportu, turystyki oraz innych form aktywnego wypoczynku, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży i niepełnosprawnych, jak również tworzenie warunków w tym zakresie, 2. Współudział w dbałości o zdrowie, rozwój fizyczny i duchowy młodzieży, 3. Czynny udział w kulturalnym, gospodarczym i społecznym rozwoju życia kraju, 4. Uczestniczenie w ochronie przyrody, krajobrazu, zabytków kultury i naturalnego środowiska człowieka. 5. Prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji ruchowej. 6. Organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych. 7. Szkolenie oraz doskonalenie kadr trenersko-instruktorskich. 8. Wspiernie działalności uczniowskich klubów sportowych. 9. Prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej i turystyki.

Komisja Rewizyjna Zrzeszenia Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski