Nazwa pełna

BARLINEK INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000215412

NIP

5971633360

REGON

812717117

Adres siedziby

Przemysłowa 1, 74-320 Barlinek, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

20 sierpnia 2004 r.

Kapitał zakładowy

215 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku powołania zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli oraz podejmowania czynności pociągających za sobą powstanie zobowiązań, rozporządzania sprawami spółki przekraczającymi kwotę 20. 000,00 zł wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu z prokurentem.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 20 sierpnia 2004 r.

  Wartość udziałów

  215 mln zł

  Liczba udziałów

  4300000

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

63,7 mln zł

2020 r.

13,5 mln zł

2019 r.

17,3 mln zł

2018 r.

20,2 mln zł

2017 r.

13,8 mln zł

2016 r.

18 mln zł

2015 r.

22,9 mln zł

2014 r.

13,8 mln zł

2013 r.

12,3 mln zł

2012 r.

5,7 mln zł

2011 r.

608,9 tys. zł

2010 r.

5,5 mln zł

2009 r.

2,3 mln zł

2008 r.

10,8 mln zł

2007 r.

9,5 mln zł

2006 r.

3 mln zł

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
3 mln zł 9,5 mln zł 10,8 mln zł 2,3 mln zł 5,5 mln zł 608,9 tys. zł 5,7 mln zł 12,3 mln zł 13,8 mln zł 22,9 mln zł 18 mln zł 13,8 mln zł 20,2 mln zł 17,3 mln zł 13,5 mln zł 63,7 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

5,2 mln zł

2,6 mln zł

2007 - 2013

1

1 mln zł

518,8 tys. zł

Łącznie

3

6,2 mln zł

3,1 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 2303 SĄD REJONOWY W KIELCACH WYDZIAŁ V GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2004