Poprzednio

KUREK,KOŚCIÓŁEK,WÓJCIK KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

Nazwa pełna

KANCELARIA KUREK, WÓJCIK I PARTNERZY - RADCOWIE PRAWNI

KRS

0000213887

NIP

6772233061

REGON

356855540

Adres siedziby

Dekerta 24, 30-703 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA PARTNERSKA

Data rejestracji

30 lipca 2004 r.

Wielkość organizacji

Inna

Status podatnika VAT
Partnerzy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy starszy partner jest uprawniony do reprezentowania spółki samodzielnie. Młodszy partner reprezentuje spółkę wyłącznie współdziałając z co najmniej jednym starszym partnerem lub prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Partnerzy
 • Od 30 lipca 2004 r.

  Odpowiedzialność z art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  NIE

  Rozdzielność majątkowa

  NIE

  Ograniczona zdolność do czynności prawnych

  NIE

 • Od 20 sierpnia 2008 r.

  Odpowiedzialność z art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych

  NIE

  Związek małżeński

  NIE

  Ograniczona zdolność do czynności prawnych

  NIE

 • Od 14 marca 2013 r.

  Odpowiedzialność z art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych

  NIE

  Związek małżeński

  NIE

  Ograniczona zdolność do czynności prawnych

  NIE

 • Od 27 stycznia 2016 r.

  Odpowiedzialność z art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych

  NIE

  Związek małżeński

  NIE

  Ograniczona zdolność do czynności prawnych

  NIE

 • Od 28 lutego 2019 r.

  Odpowiedzialność z art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych

  NIE

  Związek małżeński

  NIE

  Ograniczona zdolność do czynności prawnych

  NIE

 • Od 30 marca 2022 r.

  Odpowiedzialność z art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  NIE

  Rozdzielność majątkowa

  NIE

  Ograniczona zdolność do czynności prawnych

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

115,5 tys. zł

2011 r.

1,7 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2004