Poprzednio

AURUM FILM BODZAK DOMAŃSKA

Sprawozdanie za rok 2019

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Wzmianki o złożonych dokumentach
  • 10.08.2020

    Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

  • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

  • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

  • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

  • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017