Poprzednio

AURUM FILM BODZAK DOMAŃSKA

Nazwa pełna

AURUM FILM BODZAK HICKINBOTHAM SPÓŁKA JAWNA

KRS

0000213882

NIP

9462426979

REGON

432718438

Adres siedziby

Niecała 15 / U4, 20-080 Lublin, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Data rejestracji

2 sierpnia 2004 r.

Wielkość organizacji

Inna

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Uprawnieni do reprezentacji spółki są wszyscy wspólnicy, przy czym do składania ośiadczeń woli w imieniu spółki wystarczy działanie jednego wspólnika

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Sprawozdanie za rok 2019

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

47,8 tys. zł

2020 r.

16,2 mln zł

2019 r.

6,4 mln zł

2018 r.

2,4 mln zł

2017 r.

3,5 mln zł

2016 r.

215 tys. zł

2015 r.

3 mln zł

2014 r.

1,7 mln zł

2013 r.

902,6 tys. zł

2011 r.

1,5 tys. zł

2010 r.

1 000 tys. zł

2005 r.

13,5 tys. zł

2005
2010
2011
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
13,5 tys. zł 1 000 tys. zł 1,5 tys. zł 902,6 tys. zł 1,7 mln zł 3 mln zł 215 tys. zł 3,5 mln zł 2,4 mln zł 6,4 mln zł 16,2 mln zł 47,8 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE