Nazwa pełna

"EUROCASH" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000213765

NIP

7791906082

REGON

631008941

Adres siedziby

Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

30 lipca 2004 r.

Kapitał zakładowy

139,2 mln zł

Kapitał docelowy

0 zł

Kapitał wpłacony

139,2 mln zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

7 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarządu działających łącznie, bądź też jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem ma prawo do składania oświadczeń woli, dokonywania czynności prawanych i podpisywania w imieniu spółki.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Spółka notowana na GPW

Skrót:

EUR

Liczba wyemitowanych akcji:

139,2 mln

Wartość rynkowa:

2,4 mld zł

Decyzje UOKiK

30 listopada 2021 r.

RBG-3/2021

Przewaga kontraktowa

14 października 2021 r.

DKK-224/2021

Kontrola koncentracji

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

16,8 mln zł

2022 r.

6,2 mln zł

2021 r.

27,2 mln zł

2020 r.

13,5 mln zł

2015 r.

8 tys. zł

2009 r.

497,6 zł

2008 r.

8 tys. zł

2007 r.

2,8 tys. zł

2006 r.

8 tys. zł

2005 r.

4,9 tys. zł

2004 r.

4,7 tys. zł

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2015
2020
2021
2022
2023
4,7 tys. zł 4,9 tys. zł 8 tys. zł 2,8 tys. zł 8 tys. zł 497,6 zł 8 tys. zł 13,5 mln zł 27,2 mln zł 6,2 mln zł 16,8 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2004