Poprzednio

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN

Nazwa pełna

ZE PAK SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000021374

NIP

6650001645

REGON

310186795

Adres siedziby

Kazimierska 45, 62-510 Konin, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

21 czerwca 2001 r.

Kapitał zakładowy

101,6 mln zł

Kapitał wpłacony

101,6 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 28 wpisów historycznych
Spółka notowana na GPW

Skrót:

ZEP

Liczba wyemitowanych akcji:

50,8 mln

Wartość rynkowa:

800,5 mln zł

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 45 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

37,7 mln zł

2020 r.

5,6 mln zł

2016 r.

19,5 mln zł

2015 r.

132,5 mln zł

2014 r.

99,5 mln zł

2006 r.

1,7 tys. zł

2006
2014
2015
2016
2020
2021
1,7 tys. zł 99,5 mln zł 132,5 mln zł 19,5 mln zł 5,6 mln zł 37,7 mln zł
Inne dane

Adres www

ZEPAK.COM.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 847 SĄD REJONOWY W KONINIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000