Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 6, obowiązujące od 9 marca 2020 r.

Nazwa pełna

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BRZOZOWICY DUŻEJ

KRS

0000213434

NIP

5381822278

REGON

030202329

Adres siedziby

115, Brzozowica Duża, 21-302 Kąkolewnica, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

23 lipca 2004 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd kieruje działalnością osp i realizuje ją na zewnątrz. Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe w zakresie praw majątkowych osp składają przez podpisy dwaj członkowie zarządu w tym skarbnik lub jeden członek zarządu i pełnomocnik.

Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Cel działania

Zadaniem osp jest prowadzenie ochrony przeciwpożarowej polegającej na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.

Beneficjenci rzeczywiści
  • SKARBNIK ZARZĄDU POSIADAJĄCY UPRAWNIENIA DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU I ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZAŃ

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 1059 SĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE