Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "KLUB PRZYJACIÓŁ WIELICZKI"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000213186

NIP

6831925809

REGON

356858939

Data rejestracji

2 sierpnia 2004 r.

Adres siedziby

Rynek Górny 6 / 7, 32-020 Wieliczka, Polska

Cel działania

1. Zrzeszenie się i wzajemna łączność przyjaciół wieliczki zamieszkałych w wieliczce, w kraju i za granicą 2. Organizowanie więzi i współpracy przyjaciół wieliczki w dziele budowania pozytywnego wizerunku wieliczki i promowania go wyzwalanie i budowanie lokalnego patriotyzmu 4. Podtrzymywanie i szerzenie tradycji historycznych, kulturowych, religijnych a szczególnie świętej kingi, patronki miasta 5. Popularyzacja wiedzy o dziejach wieliczki i jej zabytkach 6. Inspirowanie i popieranie działań na rzecz rozwoju wieliczki, jako ośrodka turystycznego i uzdrowiskowego 7. Wspieranie inicjatyw twórczych związanych z wieliczką 8. Współpraca z władzami miasta i gminy wieliczka, kopalni soli "Wieliczka", powiatu wielickiego i innych instytucji 9. Współpraca z innymi stowarzyszeniami, instytucjami, szczególnie z miast górniczych w dziedzinie wspólnych zainteresowań, celów i działań.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Pisma klubu podpisuje prezes lub wiceprzes i sekretarz a dokumenty o charakterze finansowym: prezes lub upoważniony przez niego wiceprezes i skarbnik.

Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

--- 61 SĄD OKRĘGOWY W KRAKOWIE WYDZIAŁ I CYWILNY